Vespertilio

Tmi Vespertilio on vuonna 2015 perustettu luontoselvityspalveluja tarjoava yritys. Yrityksen perustajalla, biologi Ville Vaskolla on pitkä kokemus luontoselvitysalalta. Vasko on tehnyt lintu- ja lepakkoselvityksiä vuodesta 2006 alkaen sekä tutkinut ja harrastanut molempia lajiryhmiä intohimoisesti jo sitäkin kauemmin.

Vahvuuksiamme ovat rautainen asiantuntemus, ajan hermolla pysyminen sekä hyvät suhteet eri alojen tutkijoihin ja viranomaisiin. Seuraamme alan tutkimusta ja koko ajan kehittyviä vaatimuksia. Raporttimme ovat selkeitä ja sisältävät konkreettisia toimenpidesuosituksia, jotka auttavat tilaajaa hankkeessa eteenpäin luontoarvot huomioiden.

Yrityksellämme on yhteistyökumppaneina sekä suurempia konsulttifirmoja, että yksittäisiä eri alojen asiantuntijoita. Näin pystymme toteuttamaan myös laajempia selvityksiä.

Ota yhteyttä, kun haluat riittävät ja laadukkaat luontoselvitykset kerralla – ei vajavaisista selvityksistä aiheutuvia sotkuja!

Tarjoamiamme palveluita ovat

  • Lepakkoselvitykset sekä aktiivikartoituksena että passiivilaitteistolla
  • Pesimälinnustoselvitykset
  • Muuttolintuseurannat
  • Tuulivoimahankkeiden luontoselvitykset
  • Liito-oravakartoitukset
  • Sammakoiden ja matelijoiden kartoitukset
  • Natura-vaikutusarvioinnit ym.

Toimimme koko Suomessa!

Soita Takaisin ylös